top of page
⑥5759.jpg

[ white ]

DESIGNER:OTSUTA KAKI

MADE BY:KUMADA MOMOKO

                 TAKAHASHI MAKI

                 AKITA AKANE

                 TSUKAMOTO AIRI

                 KATAYAMA YUKA

                 TAIRA HIROMI

                 HATA SOTA

MODEL:TAIRA HIROMI

[ red ]

DESIGNER:ROISIN KEENAGHAN

MADE BY:KOBAYASHI KOHARU

                 SHINOZAWA AKARI

MODEL:HASHIMOTO HIYORI

bottom of page