top of page
⑥5660.jpg

[ red ]

DESIGNER:ISOGAI SAKI

MADE BY:ISOGAI SAKI

                 KAWAKAMI NODOKA

MODEL:SUZUKI SAI

[ white ]

DESIGNER:OTSUTA KAKI

MADE BY:KUMADA MOMOKO

                 TAKAHASHI MAKI

                 AKITA AKANE

                 TSUKAMOTO AIRI

                 KATAYAMA YUKA

                 TAIRA HIROMI

                 HATA SOTA

MODEL:MATSUMOTO YUIKA

bottom of page