top of page
staysober46-018.jpg

DESIGNER:OKAJIMA KOTARO

MADE BY:OTA AYANE

                 ARAI YUKI

                 MANIWA HIDEO

                 SHIRAIWA MIKU(Bag Design)

MODEL:MATSUBARA NAGISA

bottom of page