top of page
staysober53-015_1019.jpg

DESIGNER:TEZUKA MICHI

MADE BY:SEKIGUCHI YO

                 ISHIKAWA MIZUKI

                 IKEDA HARUNA

                 OKAWA SHIZUKU

MODEL:ISHII SAKURA

bottom of page