top of page
②19.jpg

DESIGNER:HWANG SEONYOUNG

MADE BY:TAN ZI AI

                 SATO KAI

                 DEZUKA RIKI

                 MATSUMOTO TOKO

                 ISHIZAKI SAKURA

                 NISIZAKI YOHANE

                 TAKEDA HIYORI

                 TOMOOKA NIKO

MODEL:SAKAI ERIKA

bottom of page